Skötselråd

En möbel är en investering som ska kunna användas under många decennier. Därför måste den underhållas och skötas väl. Här får du några tips om hur du ska sköta dina möbler för att de ska hålla sig fräscha och få en fin patina allt eftersom de åldras

TIPS FÖR ATT SKÖTA OM DIN MÖBEL

En möbel är en investering som ska kunna användas under många decennier. Därför måste den underhållas och skötas väl. Här får du några tips om hur du ska sköta dina möbler för att de ska hålla sig fräscha och få en fin patina allt eftersom de åldras.

FANERAD OCH MASSIV TRÄ LACKBEHANDLAT 

Regelbunden skötsel: Torka med fuktig trasa och eventuellt något milt rengöringsmedel. Torka sedan torrt med en torr trasa. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i. OBS! Heta föremål som kommer i kontakt med en lackad yta samt vätska som ej torkas upp omgående kan orsaka missfärgningar. En lackad yta är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dylikt.

FANERAD OCH MASSIV TRÄ OLJEBEHANDLAT

Regelbunden skötsel: Torka med en fuktig trasa. Torka sedan torrt med en trasa. Använd ej förtunning eller starka rengöringsmedel. Fanerad oljad yta är speciellt känslig för vätska. Träets fiber reser sig vid kontakt med vatten och ytan känns då sträv. OBS! Heta föremål som kommer i kontakt med en oljad yta samt vätska som ej torkas upp omgående kan orsaka missfärgningar. En oljad yta är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dylikt. Vid behov: Då träet känns torrt eller något märke har uppkommit, olja in möbeln med linolja och slipa med fint sandpapper (nr 240) i träets längdriktning. Torka sedan bort överflödig olja, polera torrt med en bomullstrasa som inte luddar av sig. Låt möbeln sedan stå att torka i minst 1-2 dygn. För bästa resultat bör inoljning ske 1-2 månader efter inköp samt minst en gång per år. OBS! Tänk på att trasor som är indränkta i linolja utvecklar så mycket värme när de torkar, att de mycket lätt självantänds. Låt dem torka helt släta på ett "säkert" ställe eller bränn dem helst. När oljan torkat är risken för självantändning borta.

HI-MACS® 

HI-MACS® är slitstarkt och hållbart, men som alla andra sofistikerade material kan det skadas om det missköts. Nedanstående vård- och skötselinstruktioner visar hur du tar hand om din möbel och hur du förhindrar allvarligare skador som kan kräva specialreparation. 
Normal rengöring HI-MACS® är ett porfritt material och kan därför torkas av med en fuktad trasa eller en rengöringssvamp med ett milt rengöringsmedel, typ allrengöringsmedel. Om du har en matt yta kan även produkter med milt slipande/polerande egenskaper användas. Om ytan upplevs som smutsig och nergången, kan det vara nyttigt att med små cirkelrörelser torka hela ytan med ett milt polerande medel eller med ”slipkudde” för att behålla ett enhetligt utseende på hela skivan. 
Vid riktigt svåra fläckar kan hela ytan slipas upp igen, men detta krävs professionell rådgivning.

Enkla försiktighetsåtgärder 
Placera inte heta föremål som tagits direkt ifrån ugn eller platta på skivan. Underlägg ska alltid användas under värma kärl, såsom grytor eller stekpannor etc. Även mindre hack eller repor kan repareras, kommer djupare skador att kräva professionell åtgärd. Starka syror Ämnen som återfinns i avloppsrensare, toalett- och ugnsrengöring, färgborttagning, penselrengöring, metallrengöring och rengöringsmedel som innehåller diklormetan eller aceton, ska användas med stor försiktighet. Om något av dessa ämnen kommer i kontakt med en HI-MACS yta, använd rikligt med såpavatten för att snabbt spola av ytan. Vissa av dessa ämnen kan, om de lämnas kvar på ytan, orsaka en blekning som kan vara svår att få bort.

Spill och fläckar 
Medan nästan alla ”vardagsfläckar” kan tas bort med teknikerna nedan, se tabell, kan vissa problematiska fläckar, som fruktdrinkar och färgmedel i mat, kräva en mer aggressiv rengöring. Dessa fläckar kan tas bort med kraftfullt blekmedel följt av ordinär rengöring och avspoling med vatten. Blekmedel bör bara vara i kontakt med skivan mellan två till fem minuter. Nikotinfläckar eller brännmärken kan tas bort med hjälp av polerande rengöringsmedel eller genom att gnugga en Scotch Brite i cirkelformade rörelser över området.

Typ av smuts

Vatten

Vanliga rengöringsmedel

Polerande rengöringsmedel

Sandpapper

Kaffe, Te, Sprit, Mjölk, Juice, Lotion, Ketchup, Vattenbaserad penna

X

 

 

 

Curry, Oljebaserad penna, Färgmedel, Krita (röd)

X

X

X

 

Fett, Läppstift

X

X

 

 

Brännmärke

X

X

X

X