Personuppgiftspolicy

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftspolicy

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgifter som du har lämnat till oss den information vi samlar in och lagrar om dig är sådan som du själv lämnar till oss. Exempelvis namn, post- samt leveransadress, e-post och telefonnummer.
Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in nödvändiga personuppgifter för att kunna tillhandahålla rätt service och för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Vilken information samlar vi in och för vilka ändamål?

För att kunna hantera beställningar och förfrågningar på ett korrekt sätt kan vi behöva samla in information såsom:
- Person/Företagsnamn
- Postadress
- Organisationsnummer/Personnummer
- Leveransadress, inklusive avisering och kontakt kring leverans
- Betalningshistorik
- Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
- Köpinformation
- Kontaktperson och dess e-post och telefonnummer

När du besöker vår hemsida samlar vi in uppgifter om ditt användande av hemsidan. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter som din IP-adress. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar på hemsidan Dessa uppgifter använder vi för att i framtiden kunna kvalitetssäkra vår hemsida och utveckla den vidare.

När du handlar via KA SHOP sparas ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer som du själv har skrivit in. Detta gör vi för att kunna kontakta dig. Uppgifterna sparas endast internt och delas inte med tredje part. För att kunna leverera de varor du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att kontakta dig eller tredje part om vi behöver information för att utföra tjänsten du beställt av oss. Administration av ditt avtal inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision och kredit eller andra verifieringar av betalkort.

För att kunna förse er med korrekt och relevant information kommer Karl Andersson & Söner även att hantera personuppgifter i marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev och kundundersökningar och kan användas för utskick per post och e-post till er. Detta gäller fram till dess att ni avregistrerar er som eller återkallar samtycke till erhållande av nyhetsbrev.

Från vilka källor hämtar vi era personuppgifter?

Utöver de uppgifter ni själva lämnar till oss, eller som vi samlar in från er utifrån era köp och hur ni använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är:
- Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
- Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela era personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi era personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
- Transporter (logistikföretag och speditörer).
- Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal).

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Karl Andersson & Söner vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till någon tredje part.

Uppdatering av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publiceras senaste versionen på vår webbsida. Denna policy uppdaterades den1 maj 2021.

Personuppgiftsansvar

Karl Andersson & Söner är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Karl Andersson & Söners hantering av dina personuppgifter skickas till: info@karl-andersson.se eller via vanlig post till: Karl Andersson & Söner, Rosendalagatan 6, 561 34 Huskvarna.