Materialinformation

För att en möbel ska ha en lång livslängd gäller det att man vårdar den väl och förstår hur materialet trä fungerar.

MATERIALINFORMATION

För att en möbel ska ha en lång livslängd gäller det att man vårdar den väl och förstår hur materialet trä fungerar. Ett träd består av kvistar och bark. Det växer olika beroende på var trädet växer och om marken är näringsrik eller ej. Detta gör att när man sågar upp ett träd i plankor så kommer olika mönster fram samt att på brädorna visar även var kvistarna har suttit. Då trä är ett naturmaterial  förändras det bl a i färg när det utsätts för solljus, får märken av fukt och vatten. Det torkar under torra vintermånader och sväller under fuktiga sommarmånader. Nedan kommer några tips och svar på frågor. Har du fler frågor så skicka gärna dem till kashop@karl-andersson.se

Kan jag reklamera en produkt på grund av små svarta prickar i träet eller ett oregelbundet mönster?

Trä är ett levande naturmaterial och har därför varierande teckningar och olika utseende. Detta är ett kvalitetsbegrepp och ej föremål för reklamationer. Ett träd består av kvistar och från dem uppstår det små svarta prickar. När man sågar till ett trä uppkommer ett varierande mönster och dessa försöker vi vid tillverkningsprocessen att lägga ihop för att få det så jämnt som möjligt. Tyvärr går det inte alltid att få det perfekt då träet är ett levande material med olika ådringar. Tänk på att varje bord i massiv trä eller faner är unikt. Det finns ingen annan än du som har det mönstret!

Varför är träet mörkare där jag har satt en vas eller lagt en duk på ytan? 

När ett trä exponeras för exempelvis solljus eller stora ljusa ytor i ett rum så förändrar träet sitt utseende. Om du exempelvis lägger en mindre duk som inte täcker hela ytan en tid så blir den ytan ljus och träet runtomkring mörk. Det du då gör är att täcka den mörka ytan och låter den ljusa delen av träet exponeras av ljuset så mörknar det upp i samma färg efter en tid. 

Jag har mina möbler i ett icke isolerat uterummet och nu har den massiva träskivan spruckit. Ska inte trä tåla att stå i ett uterum? 

I ett uterum kan det bli extremt kallt under vinterhalvåret och extremt varmt när solen ligger på. Tyvärr har träet en egenskap och klarar inte av olika extrema värmeväxlingar. Därför rekommenderas att man under vinterhalvåret tar in trämöbler i sin ordinarie bostad och tar ut möblerna när man åter börja använda sitt uterum alternativt att man är hemma och kan reglera kylan och värmen till en mer jämn temperatur. En jämn temperatur ligger mellan 18-22 grader. Tyvärr kan man inte åtgärda en skiva som är sprucken i limfogen.

Går det att åtgärda en sprucken massiv bordsskiva, som har spruckit mellan de massiva lamellerna? 

Tyvärr kan man inte åtgärda en skiva som är sprucken i limfogen. Man måste helt enkelt byta ut bordsskivan.

Jag har fått en massa märken i min bordsskiva. Kan jag slipa och lacka om det? 

En massiv träskiva går att slipa och lacka om flera gånger. 
En fanerad träskiva har ett fanér som är ca 0,6mm tjockt. Det går att slipa och lacka om en fanerad träskiva med reservation beroende på hur djupa märken är.

Varför blir det ringar under en keramik kopp? 

Trä gillar inte vatten eller fukt! När du dukar med muggar och serverar kaffe/the så se till att ni har ett underlägg alternativt fat under muggen. Träet reagera på all slags fukt och värme som avdunstar.

Kan jag ställa en varm kastrull/form på ett bord?

Nej, ett underlägg som inte leder värme ska alltid användas till alla varma föremål. Tänk även på att matlådor/tallrikar som värms i microugn kan orsaka missfärgningar.

Har ni tips på vilken typ av disktrasa jag ska använda för avtorkning? 

En lätt fuktig trasa som inte innehåller slipmaterial. Observera! Torka alltid torrt med en torr trasa, handduk eller liknande. Tänk på att en disktrasa med tryck kan den tryckta färgen färga av sig på bordsytan – så använd ingen sådan. Tips är att läsa mer under skötselråd.

Har ni tips på rengöringsmedel som jag kan använda vid avtorkning? 

Vi har inget tips på ett specifikt rengöringsvarumärke men det som definitivt ska undvikas är rengöringsmedel med slipmaterial.  

Övrigt

Tänk på att bilderna på skärmen kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.

Om jag har frågor kring mina nya produkter, var ska jag vända mig då? 

Kontakta kashop@karl-andersson.se