FlipFlop

Design WIS Design

FlipFlop (2010), kan användas som dekorativ kroklist och som exponeringsställ för tidningar, broschyrer eller tavlor. Använd enbart en eller placera flera i rad och det bildas en lång ”spetskant” på väggen. Det är enkelt att förändra uttrycket genom att flippa upp och ned krokarna. FlipFlop finns med tre, sex eller 14 krokar, svarta eller vita.

Monteringsanvisning